top of page

Poetry Feature of Nguyen Thanh Hai

Written in Poet's native language of Vietnamese and translated into English Cúi hôn tóc mẹ chiều xuân Tờ lịch vô tình đâu phải chỉ riêng ta Tháng mười hai thổi rơi ngày mỏng dính Gió thầm thì rủ sông bao ước mơ dự định Ngoảnh lại người đi bỏ dỡ đò chiều Ước hóa thành cánh vạc phiêu diêu Lúc thèm quê có thể bay về đây đó Chiều hăm ba nắng buồn cong ngõ Khói bếp nhà ai vẫy ông Táo về trời Cuối năm nhớ nhà… ông Táo về quê Ta năm này nợ nần năm nữa… Chiều phương xa gió bấc trườn qua cửa Ngó nơi nào cũng phảng phất quê hương Biết bây giờ quê mẹ ta thương Con bấc cũ cựa mình thổi rạ rơm quẩn quanh về bên mẹ Mẹ nhớ ta những ngày còn bé Tết quê nghèo thương áo mới mẹ may Lại một tờ lịch mỏng rơi tay Chầm chậm nhé ngày đi chầm chậm nhé Sóng gió ơi! trả người trò dâu bể Cho ta về… cúi đầu hôn tóc mẹ chiều xuân… ......
Bowing to Kiss My Mother's Hair in the Spring Afternoon

The calendar accidentally isn't just me
December blows away thin days
The wind whispers to the river many dreams and plans
Looking back at the people who left the boat in the afternoon

Wish to turn into a cauldron of adventure
When you want to go home, you can fly back here
In the afternoon, the sun is sad and sad
Whose kitchen smoke waved Mr. Apple back to heaven

Missing home at the end of the year...Mr. Tao returned to his hometown
I'm in debt this year and next year...
In the afternoon, the north wind crept through the door
Everywhere you look, it's like home

I know now that my motherland loves me
The old wick moved and blew the straw around to his mother's side
Mom kisses me when I was a kid
New Year's poor hometown loves new clothes mom sews

Another thin calendar falling out of hand
Take it slow
the day goes slowly
Wind wave! Pay people sloppy
Let me go back...bow my head and kiss my mother's hair in the spring afternoon...
Gió có cùng tôi đến cuối đường Khi cơn mưa buồn những giọt cuối cùng là em đã lưu li mấy chiều thu sông nước Sông cạn nỗi niềm sông sự thật hải hồ nào hiểu được chỉ trận áp thấp sau chiều là nguồn ngọn những sầu đâu Có thể biện hoài đổ tại mấy thinh không nhưng đâu thể đành đoạn bỏ mùa thu quá hạn mình mượn những miền mưa giao cảm mình Còn quay về giữa lưng chừng mùa cau không nhặt dùm mấy tàu gió rụng biết đâu từng cọng cau thương sẽ kết lành bó nhớ Biết đâu ngày vĩ thanh đang về cùng đăng quang điểm hẹn Hứa gì với nhau đi ơi sông những mùa thương đằm thắm và gió nữa có lệ thủy cùng tôi đến cuối đường... ...... The Wind is With Me to the End of the Road


When the rain is sad the last drops
I've saved a few afternoons in the river

The river is dry, the feeling of the river
What truth can be understood?
Only the low pressure after the afternoon is the source of the sorrows

Can you make excuses for the silence?
But I can't give up on overdue autumn
I borrowed the rain regions to sympathize with me

Do you still return in the middle of the Areca Season?
Pick up some fallen wind ships
Who knows, each grudge will heal and remember

Who knows, the day of the great sound is coming
Let's crown the rendezvous point

What do you promise each other?
Oh river of loving seasons
and wind too
there is water with me to the end of the road... Nỗi buồn quá cũ Hoàng hôn đóng qua chiều một chiếc cầu vồng nắng còn về nữa đâu mà trời bắt nhịp cánh đồng buồn hiu xanh khàn nghe gió riết bài ca biền biệt… mưa đổ xuống không gian một màu nước mát không đánh mới được nỗi buồn mây không muốn phiền hà xiêm áo thèm khỏa thân phía bầy chim về ngủ chợt nhận ra mình đã cũ chàng xuân năm ngoái cũng già đôi khi muốn riêng mình chiếc cầu ước nguyện hoàng hôn/ mây/ nắng đồng minh nhưng bến mưa chật mà lòng hoàng hôn quá rộng nên mây thời gian đuổi bắt luân hồi hoàng hôn rồi cũng lang thang chiếc cầu cong mưa rồi cũng bụi đời mước mát chỉ còn mình và chiều về với nỗi buồn quá cũ… ...... Sadness Is Too Old Sunset closes in the afternoon a rainbow
Where is the sun coming back but the sky is beating
green, sad field
hoarsely listen to the wind and the separate song...

The rain pours into the space a cool watercolor
Can't beat sadness
clouds don't want to trouble clothes
want to sleep naked next to the birds

I suddenly realized I was old
the guy last spring was also old

Sometimes I want my own prayer
sunset/clouds/sunshine allies
but the wharf is tight, the heart of the sunset is too wide
so the clouds of time chase samsara. After sunset, I also wandered the curved bridge
It's raining and it's also dusty and cool
only me and afternoon
back to the old sadness... NGUYEN THANH HAI graduated from Pedagogical University, Faculty of Primary Education. Member of the Association of Literature and Arts of Tien Giang Province (Vietnam), currently working at the Education and Training Department of Cai Be District, Tien Giang Province (Vietnam).

Nguyễn Thanh Hai há received many domestic awards and certificates of merit such as: First Prize of the 6th Mekong Delta Poetry Contest in 2020; Second Prize and Consolation Prize of the V Mekong Delta Poetry Competition in 2013; Second Prize in Dong Hai Poetry Contest 2020; Third Prize of the Poetry and Pens Competition in Ben Tre Province (2019-2020); Third Prize of the Lucbat Poetry Contest "Thousand Years of Vietnamese Souls", co-organized by website LucBat in collaboration with Nguoi Cao Newspaper and Vietnam Poetry Club in 2011; Third prize in the poetry contest to celebrate the 40th anniversary of the complete liberation of the South and the 30th anniversary of national renewal organized by the Literature and Arts Association of Tien Giang Province along with many more awards.

Published poetry collections: "Bowing to Pick Up the Waves" (2013); "Season with Open Arms to Forgive the Return" (2020); "Tears Do Not Lighten the Twilight Sky" (2020).

Many works were printed in domestic and foreign newspapers and magazines such as poetry translated into English, Serbian, Uzbekistan, Mexico, Russia, Ukraine, Republic of Karakalpakstan.

Having been introduced and read by readers in various publications and foreign documents such as: "Association of World Writers (AWW); Pakistan's Sindhcourier Literary Review; Serbian website, Pokazivac; Anthology of English Poets Volume 1, published by Cooch Behar Magazine, Cooch Behar City, India; Turkish Literature Magazine; British magazine, "The Poet"; Russian Demo Got website; Literary Magazine Nodirabegim of Uzbek; Poetry and Literature World Vision page of Bangladesh; Nepal's Offline Thinker Publisher; Stream from Mexican Radio (UMRO)

Poetry Feature of Nguyen Thanh Hai
bottom of page