top of page

Highlight of a Poet

Featuring the work of Laszlo Aranyi (Frater Azmon) PRALAYA             Felfúvódott hasú kanopusz-Hold; Föld-szarkofág, előző élete maradványain               pihenő, zilált szentek súlyos, delejes álmát alussza.        Pókkirály újbortól részeg,          szakadt bohócmaskarát ölt,                      fején gyűrött, gyerekcsináló sapka. A kikötői bordély álmatag, alabástrom-testűnek tűnő,               ám nyálkás, ragacsos varangy-bőrű szajhájával párzik.        Majd kinyitja a tömlöcöket,                        s a jól táplált, boldog rabjai               Mézföld felé veszik útjukat…   „Gonosztevők, fenevadak kedvükre kóborolhassanak mostantól, ég, föld törvényei nem kötnek többé,   minden hitványságom levedlettem,        szabad vagyok!”                                                                    © Aranyi László (Frater Azmon) PRALAYA              The Canopus-Moon with a bloated belly; Earth sarcophagus, is resting, sleeping the heavy, lethargic sleep of disheveled saints on the remains of her previous life                   The spider-King is drunk from the new wine,          He puts on a torn clown-disguise,                      with a crumpled child-making cap on his head. The brothel in the harbor is sleepy and alabaster-bodied.               He copulates with a slimy, sticky toad-skinned whore.        Then he opens the dungeons,                        and the well-fed, happy prisoners               make their ways to the land of honey...   "Villains and beasts may roam at will from now on, The laws of heaven and earth shall bind them no more,   I have shed all my wickedness,        I am free!" (Translated by Gabor Gyukics) Pikkelyes maradványok       A rontás nyugodt lélegzetét idézi                  a varangyméreggel átitatott élő kalács.        „Kanördög-kapitánnyal üzekedtél-e?”   Kápolna ajtaján fölfeszített kóbor korcs,        vaskos szögek ütötték át; az öldöklő alkony száradó szitakötőszárny. Horpadt bádog mellvért, öklömnyi lyuk tátong rajta, s a feszülő hordó-has nyálkás pikkelyei                 sejtetik a Föld előző életét… Holdserleg. Elhullt hős koponyájából. Babalon úrnő iszik belőle. S a rendszeres távlatokban újraszülető emberszabású        oldhatatlan üledékként   alámerül Isten fanyar borába.       © Aranyi László (Frater Azmon) Scaly Remains Evoking the calm breath of menace living loaf of challah soaked with the poison of toads. "Have you fornicated with the horny devil captain?" A stray half-bred crucified on the chapel door, thick nails driven through him; deadly twilight drying dragonfly wing. A dented, tin breastplate with a hole as big as a fist, and the slimy scales of a strained barrel-belly foreshadow the previous life of earth Moon-goblet. Made from the skull of a dead hero. Lady Babylon drinks from it. And as an insoluble sediment of the regular intervals of rebirth she submerges in the tart wine of God. (Translated by Gabor Gyukics) Ákásá-krónika A Kör kelyhe, a Kör kérge… Ne tépd, ne marcangold, áhítattal érintsd, ittléted nyomát megőrzi így is, s a borzongásból aberrált mesék ocsúdnak (ihletett bók), visszatér az elűzött diadalittasan. Csordul, illő méltósággal, lassan,   mint részeg combján a fos, utolér; állóképek sokasága sejtet         csak egy baljós tántorgást, melyet egykor ők úgy hívtak: „kétezer év”.        Hiába a kereszt, bor és kenyér… © Aranyi László (Frater Azmon) Chronicles of Akasa       The chalice of the circle, the bark of rondure...   Do not rip it, nor maul it, touch it with piety, it will preserve your presence without harm, stories from horripilation,   aberrant tales now intangible        (inspired compliment) comes back the ousted triumph drunken.        It trickles down,decorous dignity, slowly, like the diarrhea   dripping down a drunk mans leg, it gains on; Still pictures multitude surmises only a sinister staggering movement, which they once called "two-thousand years" so much for the cross, wine and bread. (Translated by Johanna Semsei)                 László Aranyi (Frater Azon), is a poet, anarchist, and occultist from Hungary. His earlier books: "(szellem) válaszok", "A Nap és Holderök egyensúlya", "Kiterített rókabor". His poems in English have appeared in over a hundred journals. New book recently published, "Delirium & The Seven Haiku" (Published by DEAD MAN'S PRESS INK, Albany, NY, September 2023). Laszlo has been nominated several times for international awards. He is known for spiritualist mediums, art and explores the relationship between magic. He is marginalized in his own country! Facebook Twitter Delirium & The Seven Haiku (Poems)

Highlight of a Poet
bottom of page