top of page

Highlight of a Poet

Featuring the work of Laszlo Aranyi (Frater Azmon)


 

PRALAYA

 

 

       Felfúvódott hasú kanopusz-Hold; Föld-szarkofág,

előző élete maradványain

              pihenő, zilált szentek súlyos, delejes álmát alussza.

       Pókkirály újbortól részeg,

 

       szakadt bohócmaskarát ölt,

                     fején gyűrött, gyerekcsináló sapka.

A kikötői bordély álmatag, alabástrom-testűnek tűnő,

              ám nyálkás, ragacsos varangy-bőrű szajhájával párzik.

       Majd kinyitja a tömlöcöket,

 

                     s a jól táplált, boldog rabjai

              Mézföld felé veszik útjukat…

 

„Gonosztevők, fenevadak kedvükre kóborolhassanak mostantól,

ég, föld törvényei nem kötnek többé,

 

minden hitványságom levedlettem,

       szabad vagyok!”

 

 

 

 

 

 

                                                       © Aranyi László (Frater Azmon)


 

PRALAYA

 

 

        The Canopus-Moon with a bloated belly; Earth sarcophagus,

is resting, sleeping the heavy, lethargic sleep of disheveled saints

on the remains of her previous life

          

       The spider-King is drunk from the new wine,

 

       He puts on a torn clown-disguise,

                     with a crumpled child-making cap on his head.

The brothel in the harbor is sleepy and alabaster-bodied.

              He copulates with a slimy, sticky toad-skinned whore.

       Then he opens the dungeons,

 

                     and the well-fed, happy prisoners

              make their ways to the land of honey...

 

"Villains and beasts may roam at will from now on,

The laws of heaven and earth shall bind them no more,

 

I have shed all my wickedness,

       I am free!"


(Translated by Gabor Gyukics)


 

Pikkelyes maradványok

 

 

 

A rontás nyugodt lélegzetét idézi

 

               a varangyméreggel átitatott élő kalács.

       „Kanördög-kapitánnyal üzekedtél-e?”

 

Kápolna ajtaján fölfeszített kóbor korcs,

       vaskos szögek ütötték át;

az öldöklő alkony

száradó szitakötőszárny.

Horpadt bádog mellvért, öklömnyi lyuk tátong rajta,

s a feszülő hordó-has nyálkás pikkelyei

 

              sejtetik a Föld előző életét…

Holdserleg. Elhullt hős koponyájából. Babalon úrnő iszik belőle.

S a rendszeres távlatokban újraszülető emberszabású

       oldhatatlan üledékként

 

alámerül Isten fanyar borába.

 

 

 © Aranyi László (Frater Azmon)


 

Scaly Remains


Evoking the calm breath of menace


living loaf of challah soaked with the poison of toads.

"Have you fornicated with the horny devil captain?"


A stray half-bred crucified on the chapel door,

thick nails driven through him;

deadly twilight

drying dragonfly wing.

A dented, tin breastplate with a hole as big as a fist,

and the slimy scales of a strained barrel-belly

foreshadow the previous life of earth

Moon-goblet. Made from the skull of a dead hero.

Lady Babylon drinks from it. And as an insoluble sediment of the

regular intervals of rebirth

she submerges in the tart wine of God.(Translated by Gabor Gyukics)


 

Ákásá-krónika


A Kör kelyhe, a Kör kérge… Ne tépd,

ne marcangold, áhítattal érintsd,

ittléted nyomát megőrzi így is,

s a borzongásból aberrált mesék

ocsúdnak (ihletett bók), visszatér

az elűzött diadalittasan.

Csordul, illő méltósággal, lassan,

 

mint részeg combján a fos, utolér;

állóképek sokasága sejtet

        csak egy baljós tántorgást, melyet

egykor ők úgy hívtak: „kétezer év”.

       Hiába a kereszt, bor és kenyér…© Aranyi László (Frater Azmon)


 

Chronicles of Akasa

 

 

 

The chalice of the circle, the bark of rondure...

 

Do not rip it, nor maul it, touch it with piety,

it will preserve your presence without harm,

stories from horripilation,

 

aberrant tales now intangible

       (inspired compliment) comes

back the ousted triumph drunken.

       It trickles down,decorous dignity, slowly, like the diarrhea

 

dripping down a drunk mans leg, it gains on;

Still pictures multitude surmises only a sinister staggering movement,

which they once called "two-thousand years"

so much for the cross,

wine and bread.


(Translated by Johanna Semsei)


 

  

 

 


 

 


 


 László Aranyi (Frater Azon), is a poet, anarchist, and occultist from Hungary. His earlier books: "(szellem) válaszok", "A Nap és Holderök egyensúlya", "Kiterített rókabor". His poems in English have appeared in over a hundred journals. New book recently published, "Delirium & The Seven Haiku" (Published by DEAD MAN'S PRESS INK, Albany, NY, September 2023). Laszlo has been nominated several times for international awards. He is known for spiritualist mediums, art and explores the relationship between magic.


He is marginalized in his own country!

 

 

 

 

 

 

 

 

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page